BilNama Agensi
1Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK)
2Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
3Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)
4Akademi Seni Kebudayaan & Warisan Kebangsaan
5Arkib Negara Malaysia
6Bahagian Hal Ehwal Akademik (HEA) UiTM Caw. Selangor (ASASIUITM)
7Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH)
8Bahagian Perkhidmatan Farmasi Perak (BPFPERAK)
9Bahagian Perkhidmatan Farmasi Pulau Pinang (BPFPP)
10Bahagian Perubatan Tradisional Dan Komplementari
11Balai Seni Visual Negara
12Bank Negara Malaysia
13Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SMEBANK)
14Bhg Perkhidmatan Farmasi N.sembilan
15Biro Pengaduan Awam (BPA)
16Construction Industry Development Board (CIDB)
17Cyber Security Malaysia
18Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)
19Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)
20E Perolehan (eP)
21Felda Global Ventures Holdings Berhad(FGV)
22Hospital Kota Tinggi (HKOTATINGGI)
23Hospital Kuala Lumpur
24Hospital Melaka
25Hospital Pakar Sultanah Fatimah
26Hospital Putrajaya (HP)
27Hospital Putrajaya (HP)
28Hospital Queen Elizabeth II
29Hospital Selayang
30Hospital Sultan Ismail (HSI)
31Hospital Sultan Ismail (HSI)
32Hospital Sultan Ismail (HSI)
33Hospital Sultan Ismail (HSI)
34Hospital Sultan Ismail (HSI)
35Hospital Sungai Buloh
36Institut Aminudin Baki
37Institut Integriti Malaysia (IIM)
38Institut Kefahaman Islam Malaysia
39Institut Kemahiran Belia Negara(IKBN)
40Institut Kemajuan Desa
41Institut Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Negara
42Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan
43Institut Latihan Perindustrian Kota Bharu (ILPKB)
44Institut Latihan Pihak Berkuasa Tempatan
45Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim
46Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia(IPPBM)
47Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia(IPPBM)
48Institut Tanah dan Ukur Negara
49International Islamic University Malaysia
50Istana Budaya
51Jab Perkhidmatan Veterinar
52Jab. Pembangunan Kemahiran
53Jabatan Agama Islam Negeri Pahang (JAIP)
54JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI PERAK
55Jabatan Agama Wilayah Persekutuan
56Jabatan Akauntan Negara
57Jabatan Alam Sekitar
58Jabatan Audit Negara
59Jabatan Bekalan Air Labuan (JBAL)
60Jabatan Bomba dan Penyelamat
61Jabatan Imigresen Malaysia
62Jabatan Kastam Diraja Malaysia
63Jabatan Kebajikan Masyarakat
64Jabatan Kebajikan Masyarakat N9
65Jabatan Kebajikan Masyarakat Selangor
66Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
67Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor (SYARIAHJHR)
68Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah (SYARIAHKDH)
69Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan (SYARIAHKEL)
70Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang (JKNSPP)
71Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu (SYARIAHTRG)
72Jabatan Kehakiman Syariah Perak (JKSPK)
73Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
74Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
75Jabatan Kemajuan Masyarakat
76Jabatan Kerja Raya (JKR)
77Jabatan Kesihatan Kuala Lumpur & Putrajaya
78Jabatan Kesihatan Negeri Kedah
79Jabatan Kesihatan Negeri Melaka
80Jabatan Kesihatan Negeri Pahang
81Jabatan Kesihatan Negeri Perak
82Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
83Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)
84Jabatan Kimia Malaysia (KIMIA)
85Jabatan Latihan Khidmat Negara (PLKN)
86Jabatan Meteorologi Malaysia (JMM)
87Jabatan Mufti Kerajaan Negeri N9
88Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Selangor
89Jabatan Muzium Malaysia
90Jabatan Peguam Negara
91Jabatan Pembangunan Wanita
92Jabatan Pendaftar Pertubuhan
93Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
94Jabatan Pengairan & Saliran (JPS)
95Jabatan Pengajian Politeknik
96Jabatan Pengajian Tinggi
97Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
98Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
99Jabatan Penjara Malaysia
100Jabatan Penyiaran Malaysia
101Jabatan Perancangan Bandar & Desa Selango
102Jabatan Perangkaan (STATS)
103Jabatan Perdana Menteri
104Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
105Jabatan Perikanan Malaysia (DOF)
106Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
107Jabatan Pertahanan Awam Malaysia(JPAM)
108Jabatan Pertanian Malaysia
109Jabatan Pertanian Negeri Sembilan
110Jabatan Perumahan Negara
111Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR)
112Jabatan Warisan Negara
113JobsMalaysia
114Kementerian Belia dan Sukan (KBS)
115Kementerian Dalam Negeri
116Kementerian Kerja Raya (KKR)
117Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
118Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
119Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
120Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
121Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
122Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
123Kementerian Kesihatan Malaysia (MOH)
124Kementerian Kesihatan Malaysia (MOH)
125Kementerian Luar Negeri
126Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia (MOTAC)
127Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia (MOTAC)
128Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)
129Kementerian Pendidikan Malaysia (MOE)
130Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan (KPKK)
131Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
132Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
133Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
134Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK)
135Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK)
136Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani Malaysia (MOA)
137Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
138Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE)
139Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE)
140Kementerian Sumber Manusia
141Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air(KeTTHA)
142Kerajaan Negeri Pulau Pinang
143Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)
144Kolej MARA Banting(KMB)
145Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
146Koperasi Pegawai-Pegawai Kerajaan Negeri Pahang
147Kumpulan Wang Persaraan(KWAP)
148Kumpulan Wang Simpanan Pekerja(KWSP)
149Lembaga Arkitek Malaysia
150Lembaga Getah Malaysia(LGM)
151Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
152Lembaga Jurukur Tanah (LJT)
153Lembaga Jurutera Malaysia
154Lembaga Juruukur Bahan Malaysia
155Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
156Lembaga Kemajuan Johor Tenggara
157Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu
158Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)
159Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
160Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)
161Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang
162Lembaga Kenaf Dan Tembakau Negara
163Lembaga Koko Malaysia (LKM)
164Lembaga Lada Malaysia
165Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)
166Lembaga Muzium Negeri Selangor
167Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. (FAMA)
168Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam(LPPSA)
169Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara
170Lembaga Peperiksaan Malaysia (LP)
171Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)
172Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (MPIB)
173Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor
174Lembaga Zakat Selangor
175Mahkamah Persekutuan Malaysia
176Mahkamah Syariah Negeri Melaka
177Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan
178Majlis Agama Islam Kedah
179Majlis Amanah Rakyat(MARA)
180Majlis Bandaraya Alor Star
181Majlis Bandaraya Ipoh
182Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB)
183Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ)
184Majlis Bandaraya Shah Alam
185Majlis Daerah Batu Gajah
186Majlis Daerah Cameron Highlands
187Majlis Daerah Hulu Selangor
188Majlis Daerah Jelebu
189Majlis Daerah Jelebu
190Majlis Daerah Jerantut
191Majlis Daerah Kampar
192Majlis Daerah Kota Tinggi(MDKT)
193Majlis Daerah Kuala Langat
194Majlis Daerah Kuala Selangor
195Majlis Daerah Kubang Pasu
196Majlis Daerah Lipis
197Majlis Daerah Marang
198Majlis Daerah Pendang
199Majlis Daerah Pengkalan Hulu (MDPH)
200Majlis Daerah Perak Tengah
201Majlis Daerah Pontian (MDPONTIAN)
202Majlis Daerah Raub
203Majlis Daerah Sabak Bernam(MDSB)
204Majlis Daerah Tanjong Malim
205Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
206Majlis Peperiksaan Malaysia
207Majlis Peperiksaan Malaysia
208Majlis Peperiksaan Malaysia
209Majlis Peperiksaan Malaysia
210Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG)
211Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ)
212Majlis Perbandaran Bentong
213Majlis Perbandaran Jasin (MPJ)
214Majlis Perbandaran Kajang (MPKJ)
215Majlis Perbandaran Kemaman
216Majlis Perbandaran Klang
217Majlis Perbandaran Kuantan
218Majlis Perbandaran Kulim
219Majlis Perbandaran Langkawi - Bandar Perlancongan(MPLBP)
220Majlis Perbandaran Manjung (MPM)
221Majlis Perbandaran Nilai
222Majlis Perbandaran Port Dickson
223Majlis Perbandaran Sepang
224Majlis Perbandaran Seremban
225Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ)
226Majlis Perbandaran Sungai Petani
227Majlis Perbandaran Taiping
228Majlis Perbandaran Teluk Intan
229Majlis Perbandaran Temerloh
230Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang
231Maktab Koperasi Malaysia
232Malaysia Industry-Government Group for High Technology
233Malaysian Palm Oil Board (MPOB)
234Multimedia Development Corporation (MDEC)
235mySMS
236mySMS
237mySMS
238Pejabat Daerah & Tanah Kuala Langat
239Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Selangor
240Pejabat Daerah dan Tanah Port Dickson(PDTPD)
241PEJABAT KESIHATAN PONTIAN(PKDPTN)
242PEJABAT KESIHATAN PONTIAN(PKDPTN)
243PEJABAT KESIHATAN PONTIAN(PKDPTN)
244PEJABAT KESIHATAN PONTIAN(PKDPTN)
245PEJABAT KESIHATAN PONTIAN(PKDPTN)
246PEJABAT KESIHATAN PONTIAN(PKDPTN)
247PEJABAT KESIHATAN PONTIAN(PKDPTN)
248PEJABAT KESIHATAN PONTIAN(PKDPTN)
249Pejabat Lembaga Urus Air Negeri Selangor
250Pejabat Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya
251Pejabat Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya
252Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Pahang (PPWNPHG)
253Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Selangor (PPWNSEL)
254Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Sembilan (PPWNS)
255Pejabat Pengarah Tanah & Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
256Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
257Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
258Pejabat Setiausaha Kerajaan Kedah
259Pejabat Setiausaha Kerajaan Kelantan
260Pejabat Setiausaha Kerajaan Melaka
261Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan
262Pejabat Setiausaha Kerajaan Perak
263Pejabat Setiausaha Kerajaan Perlis
264Pejabat Setiausaha Kerajaan Sabah
265Pejabat Setiausaha Kerajaan Selangor
266Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu
267Pejabat Tanah & Galian Kedah
268Pejabat Tanah dan Daerah Hulu Langat
269Pejabat Tanah dan Daerah Klang
270Pejabat Tanah dan Daerah Kuala Selangor
271Pejabat Tanah dan Daerah Sabak Bernam
272Pejabat Tanah dan Daerah Sepang
273Pejabat Tanah dan Galian Selangor
274Perbadanan Harta Intelek Malaysia
275Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia
276Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
277Perbadanan Labuan
278Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia
279Perbadanan Perpustakaan Negeri N9
280Perbadanan Putrajaya
281Perbadanan Putrajaya
282Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran
283Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)
284Perpustakaan Negara Malaysia (PNM)
285Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
286Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
287Pertubuhan Peladang Kebangsaan
288Polis Diraja Malaysia (PDRM)
289Polis Kontinjen Trafik
290Politeknik Kuching
291Politeknik Melaka (PMK)
292Politeknik Mukah (PMU)
293Politeknik Seberang Perai (PSP)
294Politeknik Sultan Azlan Shah
295Pusat Latihan Pengajar & Kemahiran Lanjutan
296Pusat Latihan Pengajar & Kemahiran Lanjutan
297Pusat Latihan Pengajar & Kemahiran Lanjutan
298Pusat Latihan Pengajar & Kemahiran Lanjutan
299Pusat Latihan Pengajar & Kemahiran Lanjutan
300Pusat Latihan Pengajar & Kemahiran Lanjutan
301Pusat Latihan Pengajar & Kemahiran Lanjutan
302Pusat Latihan Pengajar & Kemahiran Lanjutan
303Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia
304Pusat Pungutan Zakat Wilayah
305Rantaian Mesra Sdn Bhd
306Rubber Industry Smallholders Development Authority (RISDA)
307Setiausaha Kerajaan Pahang
308Setiausaha Kerajaan Pahang
309SK Putrajaya Presint 16 (1)
310SK Putrajaya Presint 9 (2)
311SME Corporation Malaysia (SMECORP)
312SME Corporation Malaysia (SMECORP)
313SMK Putrajaya Presint 9 (1)
314SMKA Putrajaya
315Solid Waste and Public Cleansing Management Corporation (SWCORP)
316Standard and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM)
317Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia (SKMM)
318Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia (SKMM)
319Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia (SKMM)
320Suruhanjaya Koperasi Malaysia
321Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
322Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD)
323Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD)
324Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara(SPAN)
325Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA)
326Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP)
327Suruhanjaya Pilihanraya (SPR)
328Suruhanjaya Syarikat Malaysia
329Tabung Amanah Pendidikan Melaka (TAPEM)
330Tekun Nasional
331Tentera Laut Di Raja Malaysia (TLDM)
332U-Library
333Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
334Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)
335Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)
336Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)
337Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)
338Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
339Universiti Malaya (UM)
340Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
341Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
342Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
343Universiti Putra Malaysia (UPM)
344Universiti Sains Islam Malaysia
345Universiti Sains Malaysia
346Universiti Teknologi Malaysia
347Universiti Teknologi MARA
348Universiti Tun Hussein Onn
349Yayasan Islam Kelantan
350Yayasan Islam Negeri Kedah (YINK)
351Yayasan Negeri Sembilan